Enric Ribas Mirángels

Enric Ribas és un dels socis fundadors de la firma.

Catedràtic emèrit d’Economia de l’Empresa (Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en economia. Ha estat vocal de la Comissió de Principis de Finançament i Valoració d’Empreses de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA), vocal de la Junta Directiva d’AECA, membre de la Comissió de Comptabilitat i Administració del Sector Públic d’AECA, membre del Grup de treball per a la reforma del Pla General de Comptabilitat 2007 i membre del Consell Assessor de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

És autor de nombroses publicacions: Models de finançament de projectes, en especial, infraestructures, habitatge, autopistes i túnels de peatge; Valoració d’empreses i privatització d’empreses públiques; Models comptables per al Sector Públic Local, etc.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.