Avís legal

El titular del domini és:

 • Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. (en endavant GTAC).
 • CIF A-58.604.745.
 • Adreça postal: Travessera de Gràcia, 56, 1r, 08006 Barcelona
 • Correu electrònic: gtac@gtac.es

L’accés i la visita del nostre lloc web i l’aplicació impliquen la vostra acceptació de les Condicions Generals d’ús aquí detallades, i el coneixement del contingut de la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies.

L’ús de determinats serveis pot estar condicionat al registre previ de l’Usuari i a l’acceptació expressa dels Termes i Condicions. Aquest registre es realitzarà en la forma expressament indicada al mateix Servei o als Termes i Condicions Particulars que li siguin aplicables.

L’empresa es reserva el dret a modificar el contingut d’aquest avís legal sense avís previ. En conseqüència, i per a un ús correcte del lloc web, us recomanem visitar aquesta secció periòdicament.

Condicions generals d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines als quals tingui accés, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, normes d’ús i instruccions que s’estableixin per accedir a determinats serveis i aplicacions, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, respectant en tot moment la resta d’usuaris. En particular, els usuaris han d’evitar qualsevol conducta que pugui vulnerar el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

L’usuari, en acceptar aquestes condicions, es compromet expressament a:

 • No realitzar cap acció destinada a danyar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, temporalment o permanentment, les funcionalitats, eines, continguts i/o infraestructura del lloc web, de manera que n’impedeixi el normal ús.
 • No introduir ni difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que vulneri els drets humans.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, comptes personals, elements o continguts que vulnerin drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat no sol·licitada o autoritzada, il·lícita o deslleial.
 • No introduir ni divulgar informació i contingut fals, enganyós, ambigu o inexacte de manera que indueixi o pugui enganyar els destinataris de la informació.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers cap tipus d’informació, element o contingut que pugui vulnerar els drets propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions, els secrets empresarials, dret de la competència i la legislació sobre protecció de dades personals i qualsevol altra normativa que sigui aplicable.
 • No utilitzar cap robot, rastrejador, indexador o altre mitjà automatitzat o interfície que no proporcionem per accedir als nostres serveis o extreure’n dades.

L’usuari respondrà davant de qualsevol possible reclamació, multa, penalització o sanció que es pugui veure obligat a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les regles d’ús indicades anteriorment, reservant-se, l’empresa el dret a sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis.

Responsabilitats de l’empresa
Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, l’empresa no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de:

 • Errors en l’accés al portal o en els seus continguts, ni l’actualització d’aquests continguts, encara que Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. farà els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor. Les pertorbacions, interrupcions o la presència d’elements nocius (virus informàtics, robatoris externs, etc.) fora del nostre control es poden donar, en aquests casos farem tot el possible per evitar-les.
 • El funcionament i la seguretat dels serveis de tercers aliens a l’empresa, incloses les passarel·les de pagament bancàries, o les utilitzades per l’usuari fora de les autoritzades per de .
 • L´ús que els usuaris puguin fer del Servei, en contravenció de les condicions d´ús d´aquest lloc web i servei o qualsevol legislació vigent.
 • L’origen, possible inexactitud o possible falsedat de les dades personals o informació facilitada pels usuaris en el moment de registrar-se al servei.
 • Els continguts, informació, opinions, valoracions i manifestacions de qualsevol usuari o de tercers o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del lloc web. Tot i això, en la mesura del possible, l’empresa intentarà eliminar del lloc web aquells continguts, informació, opinions o declaracions que no compleixin amb l’Avís Legal.
 • Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. no és responsable dels continguts i serveis prestats als llocs enllaçats dels quals no tingui coneixement efectiu de la il·licitud. En cas que l’usuari consideri que hi ha un enllaç amb contingut il·lícit o inapropiat, podrà notificar-ho a Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. L’existència d’aquests enllaços no implica que Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. patrocini o estigui afiliada als propietaris d’aquests llocs d’enllaços.

Sense perjudici de les exclusions de responsabilitat, Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. aplica en tot moment les mesures de seguretat necessàries per garantir la disponibilitat, confidencialitat, accés i continuïtat del funcionament dels serveis.

Propietat intel·lectual i industrial

Els llocs web i tots els seus continguts, juntament amb les seves característiques i funcionalitat (que inclouen, entre d’altres, informació, programari, text, pantalles, imatges, vídeo i àudio, i el disseny, selecció i disposició dels mateixos), són propietat de l’empresa o tercers autoritzats. La reproducció, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o la transformació no autoritzada d’aquestes obres intel·lectuals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’empresa o del titular.

Així mateix, tots els noms comercials, marques o signes distintius, dissenys, patents, continguts al portal són propietat de Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. o tercers que n’hagin atorgat el permís i en conseqüència protegits per les lleis de propietat industrial vigents. No és permès l’ús comercial o industrial d’aquests sense el permís previ per escrit exprés de l’empresa o els propietaris respectius.

En cas que algun usuari o un tercer consideri que algun dels continguts del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial haurà d’enviar una comunicació a gtac@gtac.es

Política de privadesa

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. es compromet a tractar aquestes dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de les Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. es compromet a aplicar les mesures de seguretat adequades per tal de garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les dades personals i informació confidencial.

L’ús de les dades personals serà confidencial i només es farà servir per proporcionar els serveis sol·licitats per l’usuari. Podeu consultar els detalls del tractament de dades que duem a terme a la nostra Política de Privacitat.

Política de cookies

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles o pàgines del nostre lloc web per reconèixer els usuaris, per tal d’oferir-vos un millor i més personalitzat servei.

Les cookies no recullen informació de l’usuari, sent completament anònimes i sense possibilitat d’estar associades a un usuari específic o identificat.

Podeu consultar el detall de les cookies que utilitzem a la nostra Política de Cookies.

Legislació i jurisdicció aplicable

Tots els assumptes relacionats amb els llocs web i aquests termes d’ús, així com qualsevol disputa o reclamació que en sorgeixi o hi estigui relacionada (incloses també les disputes o reclamacions no contractuals), es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola vigent.

En la mesura que així ho permeti la llei, els usuaris acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del partit judicial de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els correspongués.