Estem compromesos en oferir serveis basats en la comprensió profunda de les necessitats dels nostres clients, la qualitat dels treballs i el compliment de terminis i requeriments

Auditoria

Consultoria

Auditoria i control intern del sector públic

Oferim serveis d’auditoria adaptats a l’entorn econòmic global i complex on operen les organitzacions. Analitzem tots els aspectes rellevants que afecten al funcionament, des de les fortaleses i els riscos fins a la qualitat dels sistemes d’informació. La nostra feina ajuda a millorar l’eficiència i la qualitat en la informació financera.

El nostre equip està format per professionals amb àmplia experiència i coneixements en diferents àrees, com ara comptabilitat, finances, gestió i estratègia. Ajudem els nostres clients a millorar el rendiment, optimitzar els processos, reduir els costos i augmentar la competitivitat. Estudiem cada cas, dissenyem solucions a mida i avaluem els resultats.

Auditem entitats públiques de tots els nivells: administració central, autonòmica, local i organismes dependents. Donem suport als òrgans d’intervenció, emetem informes i memoràndums i fem tasques d’assessorament i formació. Comptem amb un equip d´experts compromesos amb la transparència, la rendició de comptes i el bon govern de les entitats públiques.

Sobre nosaltres

35

Anys d'experiència

+ 30

Professionals

Qualitat i servei

Coneixement del client i del sector
Control de qualitat
Compliment dels requeriments

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría és una firma constituïda el 1989 a Barcelona. Des dels seus inicis, està formada per professionals especialitzats en comptabilitat i economia de l’empresa, amb una àmplia experiència en aquestes disciplines. Les titulacions acadèmiques i professionals engloben amplis coneixements en auditoria, comptabilitat, pressupostos, economia, finances, administracions públiques, així com aspectes organitzatius i legislatius.

LA NOSTRA MISSIÓ

Som una firma d’auditoria i consultoria amb més de 30 anys d’experiència al sector privat i públic. La nostra missió és oferir als nostres clients un servei personalitzat i de qualitat, basat en el rigor, excel·lència i ètica professional. El nostre objectiu és aportar valor afegit a cada organització, mitjançant solucions constructives que millorin la informació financera, eficiència i competitivitat.

Auditoria en Barcelona

ELS NOSTRES VALORS

Els nostres valors són els pilars que sustenten l’activitat professional que desenvolupem així com la relació amb els nostres clients, col·laboradors i societat. Aquests valors són:

 • Qualitat. Ens comprometem a realitzar la nostra feina amb el màxim nivell de qualitat, complint els estàndards tècnics i normatius vigents, així com amb les expectatives dels nostres clients.
 • Rigor. Apliquem una metodologia rigorosa, basada en l’anàlisi, evidència i criteri professional, per garantir la fiabilitat i l’objectivitat dels nostres informes i opinions.
 • Excel·lència. Busquem l’excel·lència en tot allò que fem, mitjançant la formació contínua, la innovació i la millora constant dels nostres processos i serveis.
 • Ètica. Actuem amb integritat, independència, transparència i responsabilitat social, respectant els principis deontològics de la nostra professió i les normes de conducta establertes per la nostra signatura.
 • Confiança. Generem confiança en els nostres clients, oferint-los un tracte proper, personalitzat i professional, així com una comunicació fluida i honesta.
 • Compromís. Ens impliquem al màxim amb els nostres clients, col·laboradors i societat, assumint les seves necessitats com a pròpies i aportant solucions que contribueixin al seu desenvolupament sostenible.

Els nostres clients

Les activitats professionals de la firma es desenvolupen en l’àmbit de l’empresa privada i en les empreses i entitats del sector públic.

 • Administracions Públiques: Intervenció General de l’Administració de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Madrid, Consell Superior d’Esports i, en general, ajuntaments, diputacions, organismes autònoms, societats municipals, entitats metropolitanes, etc.
 • Empreses de serveis: transports públics, hospitals, medi ambient, subministrament d’aigua, teatres, etc.
 • Start-ups.
 • Entitats i empreses del sector immobiliari. Activitats urbanístiques i promocions d’habitatges i obra pública.
 • Consorcis, fundacions, associacions i clubs.
 • Societats financeres: societats d’inversió, assegurances, fons de pensions, mútues de previsió social, etc.
 • Empreses industrials i comercials de diferents branques: alimentació, metal·lúrgiques, tèxtils, concessionàries de vehicles, recanvis, hotels, etc.

                Creix amb nosaltres