Jorge Vila López

Jorge Vila, un dels socis fundadors de la firma, aporta la seva experiència a la pràctica d’auditoria i s’especialitza en oferir serveis de revisió per a les administracions públiques del sector autonòmic i local.

S’implica a fons en ajudar els clients en la complexitat de la informació financera i pressupostària, aportant solucions basades en el rigor i la professionalitat.

És membre de la Comissió Tècnica de l’Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya des de la seva creació (2004). És membre de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA) i de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria d’entitats del sector públic i privat.
  • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de gestió econòmico-financera del sector públic: Intervencions Generals i Òrgans de Control Extern.
  • Plans econòmico-financers per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament.