Antoni Clapés Donadeu

L’ Antoni Clapés compta amb una experiència de més de 20 anys d’especialització en auditoria i consultoria per a les administracions públiques i en consultoria de projectes d’inversió i finançament (corporate finance). És un dels pilars fonamentals a la pràctica de serveis d’auditoria d’empreses públiques i privades de la firma. A més, és el líder en persones i cultura de la firma.

Presta serveis a importants entitats públiques i privades en diversos sectors.

Col·laborador del Grup de treball per a la reforma del Pla general de comptabilitat 2007.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en auditoria de comptes per la Universitat Autónoma de Barcelona. Membre d’AECA i l’ACCID i de la Comissió de Comptabilitat i Administració del Sector Públic d’AECA.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria dentitats del sector públic i privat.
  • Auditories de compliment de la legalitat.
  • Auditoria de l’Estat d’informació no financera.
  • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de gestió econòmico-financera del sector públic: Intervencions Generals i Òrgans de Control Extern.
  • Aspectes especialitzats en comptabilitat pressupostària i de gestió.
  • Informes i dictàmens pericials.
  • Estudis econòmics i anàlisi de projectes (corporate finance).
  • Estudis d’urbanisme (plans d’habitatge, auditories urbanístiques, estudis de promocions específiques, informes de sostenibilitat econòmica, etc.).
  • Anàlisi estratègica dempreses i institucions.