Carlos Centeno Alonso

En Carlos Centeno té més de 20 anys d’experiència en auditoria en la nostra firma. És un pilar fonamental en la pràctica de serveis d’auditoria d’empreses públiques. A més, ofereix serveis d’auditoria i consultoria a empreses privades de diversos sectors.

És integrant de la Comissió Tècnica de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE).

Exerceix docència en cursos i seminaris adreçats a gestors del sector públic en temes de comptabilitat i finances.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria d’entitats del sector públic i privat.
  • Auditories de compliment de la legalitat.
  • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de gestió econòmico-financera del sector públic: Intervencions Generals i Òrgans de Control Extern.
  • Comptes justificatius de subvencions.
  • Informes i dictàmens pericials.
  • Formació.