Iván Carreras Valls

La trajectòria professional de l’Iván Carreras s’ha fonamentat en serveis d’auditoria a empreses i entitats públiques. Fou promocionat a soci el 2022, aportant, en més de 17 anys d’experiència, coneixements especialitzats en l’administració pública.

Addicionalment, la seva pràctica també comprèn auditories en l’àmbit del compliment de la legalitat, de regularitat i operatives.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en auditoria de comptes per la Universitat de Barcelona.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria financera.
  • Auditoria de compliment de la legalitat vigent.
  • Auditoria de regularitat.
  • Auditoria operativa.
  • Consultoria del sector públic.