Joan Ramón Gil Fernández

Joan Ramón Gil compta amb més de 20 anys d’experiència en auditoria. Presta serveis a entitats públiques, principalment a corporacions locals, així com a empreses privades, estant especialitzat en serveis d’auditoria i consultoria del sector esportiu i també a startups.

En el temps lliure, en Joan Ramón és un apassionat del bàsquet.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en auditoria de comptes per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria d’entitats del sector públic i privat.
  • Auditoríes de Societats Anónimes Esportives i Clubs.
  • Auditories de compliment de la legalitat.
  • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de gestió econòmico-financera del sector públic: Intervencions Generals i Òrgans de Control Extern.
  • Comptes justificatius de subvencions.
  • Plans econòmico-financers per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament.
  • Obligacions dinformació de la Llei dEstabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.