Manuel Arrazola Martínez

En Manuel Arrazola està especialitzat en auditoria i consultoria per a les entitats sense ànim de lucre, així com empreses i altres ens del sector públic i privat. Té més de 20 anys d’experiència en auditoria.

Col·labora en els processos de control de qualitat i estàndards professionals de la firma.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en auditoria de comptes per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria d’entitats del sector públic i privat.
  • Auditories de Societats Anònimes Esportives i Clubs.
  • Auditories de compliment de la legalitat.
  • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de gestió econòmico-financera del sector públic: Intervencions Generals i Òrgans de Control Extern.
  • Comptes justificatius de subvencions.