Roger Margarit Carreras

En Roger Margarit va ser promocionat a soci l’any 2022. Està especialitzat en auditoria de societats mercantils en diversos sectors econòmics i compta amb més de 17 anys d’experiència.

A més, en Roger també desenvolupa projectes encaminats a la innovació de la firma i en la formació de les noves incorporacions. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en auditoria de comptes per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Digitalització i Auditoria.

Censor jurat de comptes, auditor membre del ROAC.

Àrees de pràctica

  • Auditoria d’entitats del sector públic i privat.
  • Societats Anònimes Esportives, clubs esportius.
  • Auditories de compliment de la legalitat.
  • Revisió de l’estat d’informació no financera.
  • Revisió de comptes justificatius de subvencions.